Contactgegevens

Voorzitter Herman Manenschijn 06-15094068
Secretaris Annelies Pongers 06-36078426
Penningmeester   Nienke Hilberink 06-14575075
Sponsorcommissie Edwin Langevoort 06-46086787
Wedstrijdcommissie Jamie Kosters 06-11963322
  Coördinator veiligheid   Heleen Kelder
  06-51920042
 
 

 Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen in/op onze accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van onze vereniging in zijn algemeenheid dan verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk via de coördinator veiligheid. Op die wijze kunnen wij snel actie ondernemen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde wijze:

  • Dien uw klacht mondeling in bij de coördinator veiligheid.
  • Indien u met de coördinator geen overeenstemming bereikt dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk bij ons bestuur indienen.
  • U dient de klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van uw standpunt.
  • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen

Binnen 1 maand na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons bestuur een schriftelijk antwoord. Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen onze vereniging door aan de coördinator veiligheid. Wij kunnen dan mogelijk verbeteringen in gang zetten. 

 
 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten